OSIGURANJE

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja, kako njihovi stambeni i poslovni dijelovi, tako i svi njihovi zajednički dijelovi.
Građevinski objekti osigurani su na novu vrijednost, što pretpostavlja nadoknadu svih troškova obnove ili izgradnje novog građevinskog objekta, jednakih građevinskih karakteristika i na istome mjestu kao postojeći.

VAŠ One Stop Shop PARTNER

Nudimo One Stop Shop uslugu za sve potrebe upravljanja i održavanja zgrade. Od malih popravaka do kompleksnih projekata, naša posvećena ekipa je ovdje da vam pruži cjelovita rješenja.

 • REDOVITO ODRŽAVANJE I HITNI POPRAVCI
 • RAČUNOVODSTVO I FINANCIRANJE
 • OSIGURANJE I PRAVNE USLUGE

OSIGURANJE

Predmet osiguranja

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja, kako njihovi stambeni i poslovni dijelovi, tako i svi njihovi zajednički dijelovi, i to:

 • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, potkrovlje, prostor za odlaganje kućnog otpada, zajedničke prostorije i sl.),
 • ostali prostori koji mogu pripadati vlasnicima (šupe i tavani, te garaže ukoliko se nalaze unutar osiguranog građevinskog objekta),
 • temelji i podrumski zidovi,
 • sve ugrađene instalacije,
 • svi ugrađeni uređaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, hidrofori, uređaji za klimatizaciju i dr.) – spada u dodatno osiguranje.

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Građevinski objekti osigurani su na novu vrijednost, što pretpostavlja nadoknadu svih troškova obnove ili izgradnje novog građevinskog objekta, jednakih građevinskih karakteristika i na istome mjestu kao postojeći. Iznos odštete se kod nekih osiguravajućih kuća umanjuje za trošnost (amortizacija).

Samostojeće zajedničke kotlovnice i toplinske podstanice sa cisternom za gorivo, predstavljaju posebni predmet osiguranja i osiguravaju se na stvarnu vrijednost (nabavna cijena umanjena za iznos procijenjene istrošenosti). Ugrađene instalacije i uređaji nisu osigurani od opasnosti loma stroja. Osiguranjem zgrada pokrivene su slijedeće osnovne i dodatne opasnosti:

Osnovne opasnosti – obvezno ugovoreno na polici osiguranja stambene zgrade:

 • požar i udar groma (direktni),
 • eksplozija (osim od nuklearne energije),
 • oluja,
 • tuča,
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, te vlastitog radnog stroja u osigurani objekt,
 • pada i udara zračne letjelice te
 • manifestacija i demonstracija, samo u mirnodopskim uvjetima.

Dodatne opasnosti – obvezno ugovoreno na polici osiguranja stambene zgrade:

 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te sustava centralnog grijanja – (neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi, iz uređaja za grijanje toplom vodom i parom, te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu zbog oštećenja (lom cijevi, pucanje ili otkazivanje uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi i uređaja;
 • poplave, bujice i visoke vode – (poplavom se smatra stihijsko i neočekivano plavljenje terena vodenom masom, koja je nastala kao posljedica izlijevanja vode iz korita ili preko obrambenog nasipa ili brane, a bujicom se smatra stihijsko i neočekivano plavljene terena vodenom masom, koja se stvara na nizbrdnim zemljištima zbog jakih atmosferskih padalina i slijevanje ulicama i putovima) – prema potrebi, odnosno, položaju stambene zgrade u odnosu na teren; te
 • osiguranje od odgovornosti vlasnika i upravitelja zgrade – ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika i upravitelja zgrade za štete koje bi mogle nastati ili biti nanešene životima, zdravlju ili imovini trećih osoba, a koja proizlazi iz same činjenice posjedovanja i upravljanja zgradom, odnosno korištenja zgrada, prostorija, zemljišta i dizala zgrade.

 

Trećim osobama ne smatraju se vlasnici (etažni) zgrada, vlasnici poslovnih prostora, upravitelj te svi korisnici stanova odnosno poslovnih prostora i garaža bez obzira na njihov status (stanari, podstanari i sl.), ali se u nekim osiguravajućim kućama može ugovoriti na način da se i suvlasnici smatraju trećim osobama.

Osiguranje od potresa

Nije obvezno ugovoreno na polici osiguranja stambene zgrade

Dopunska opasnost potresa može se ugovoriti za zgrade pod upravljanjem Maksimusa d.o.o., za koju je već ranije zaključena polica osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti.

Ostale pogodnosti za osiguranje imovine vlasnika stanova i poslovnih prostora

Vlasnici stanova ili poslovnih prostora imaju mogućnost ostvariti određene popuste i pogodnosti za samostalna osiguranja (npr. osiguranje kućanstva) koja bi zaključili sa istom osigurateljnom kućom kod koje je već zaključeno osiguranje imovine preko upravitelja. Također je moguće putem agencije za zastupanje u osiguranju a koja je u grupaciji Maksimusa d.o.o., pribaviti ponude/police osiguranja za sve vrste imovinskih (kućanstvo unutar stambene zgrade, stanovi u drugim stambenim zgradama, obiteljske kuće, vozila, plovila) i neimovinskih (putno, dopunsko, dodatno i životno osiguranje) osiguranja. Usluga pribave ponude/police je potpuno besplatna.

 

NAPOMENA: Sve police osiguranja stambenih zgrada se ugovaraju isključivo putem agencije za zastupanje u osiguranju TRI DIREKT d.o.o. koja je u grupaciji Maksimusa d.o.o.

ZAŠTO ODABRATI NAS?

Jamstvo Zadovoljstva

S Maksimusom, vaše zadovoljstvo je naša misija. Suradnja i dogovor sa suvlasnicima zgrade naše su ključne vrijednosti.

Vaše zadovoljstvo je naš prioritet.

Sve na jednom mjestu

Nudimo One Stop Shop uslugu za sve potrebe upravljanja i održavanja zgrade. Od malih popravaka do kompleksnih projekata, naša posvećena ekipa je ovdje da vam pruži cjelovita rješenja.

BESPLATNE KONZULTACIJE

Naš stručni tim je uvijek spreman da vam ponudi profesionalni savjet i podršku za sve vaše potrebe upravljanja i održavanja zgrade. Pomoći ćemo vam da donesete najbolje odluke - bez ikakve obveze.